Omrin / Ecopark De Wierde
0513-614500stuur een e-mailbezoek de website
Vestigingsadres
De Dolten 11
8465SB Oudehaske
Bedrijfsinformatie
Ecopark De Wierde is een van de be- en verwerkingslocaties van Omrin, de afvalorganisatie van de Friese gemeenten. Omrin is actief in de gehele keten van afvalstoffenmanagement. Dat wil zeggen van het inzamelen van huishoudelijk afval, bouw-, sloop- en bedrijfsafval, het reinigen van openbare ruimtes, tot en met het recyclen van afval tot grondstoffen voor diverse productieprocessen. Omrin heeft primair als taak het ontstaan van afval zo veel mogelijk te voorkomen. We adviseren bedrijven, instellingen en particulieren over het beperken of zelfs voorkomen van afval. Preventie staat namelijk hoog in het vaandel bij Omrin! Het afval dat wel ontstaat moet op een efficiënte en milieuhygiënisch verantwoorde manier worden ingezameld, bewerkt en verwerkt. Bij deze activiteiten staat een gezonde en veilige werk- en leefomgeving voorop. Op onze website vindt u meer informatie over onze organisatie.