Gemeente De Fryske Marren
0513-239124stuur een e-mailbezoek de website
Vestigingsadres
Herema State 1
8501AA Joure
Bedrijfsinformatie
De Fryske Marren zorgt voor zo optimaal mogelijke woon-, werk- en recreatiemogelijkheden en voor een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. De gemeente zorgt voor voorwaardescheppende, ruimtelijke ontwikkelingen gericht op bedrijvigheid, woningbouw en recreatie en toerisme. De gemeente staat garant voor een klantvriendelijke en servicegerichte aanpak. Ondernemers kunnen voor alle zaken een beroep doen op de bedrijvencontactfunctionarissen. Check www.defryskemarren.nl/ondernemen voor de rechtstreekse contactgegevens.