04-01-2024
Nieuwjaarsreceptie OVS d.d. 4 januari 2024

Op donderdag 4 januari jl. hadden we onze Nieuwjaarsbijeenkomst in Partycentrum 't Haske te Joure.

Bij binnenkomst werd iedereen getracteerd op een feestelijk glaasje bubbels om vervolgens elkaar Gelukkig Nieuwjaar te wensen.

Voorzitter Jan Bijlholt opent de avond en blikt terug op het afgelopen jaar, waarna hij het woord geeft aan Wethouder Remboud van Iddekinge. Remboud geeft o.a. aan dat het belangrijk is dat er samenwerking tussen ondernemers en het onderwijs is. Hij refereert hiermee naar Buro drie O. Dit is een samenwerking tussen de Overheid, het Onderwijs en de Ondernemers. Dit buro heeft momenteel enkele projecten in de gemeente opgestart. De leerlingen maken hier kennis met het bedrijfsleven zodat ze zien wat de mogelijkheden zijn en wat de beroepen inhouden.

Na de presentatie van Remboud van Iddekinge, geeft Jan Bijlholt het woord aan de  nieuwe eigenaressen van 't Haske, Alie Wouda en Anne-Klare Dingemans. Zij stellen zich in het kort voor en vertellen over hun plannen.

Vervolgens opent Anne-Klare het buffet, waar heerlijk van gegeten is.

Tijdens het eten is er veel gezellighed en werd er volop genetwerkt. Al met al een geslaagde avond!

De volgende bijeenkomst van de OVS vindt plaats op donderdag 15 februari a.s.