Gezamenlijke bijeenkomst met Gemeente de Fryske Marren 2019

Op donderdagavond 9 mei ontvingen wij Sabine Oberhuber in 't Haske te Joure op onze (jaarlijkse) gezamenlijke bijeenkomst met Gemeente de Fryske Marren.

Voorafgaand aan de lezing werden de genodigden ontvangen met een kop koffie en gebak. Na de koffie was het tijd voor een inleiding van burgemeester Fred Veenstra.

De burgemeester kondigde onder andere aan dat het coalitieakkoord voor 2019-2022 is gepresenteerd en dat het college weer volledig is met het aansluiten van de PvdA en GroenLinks.

Sabine Oberhuber spreekt deze avond over circulaire economie. Samen met haar partner Thomas Rau heeft zij in 2010 Turntoo opgericht. Zij begeleiden ondernemingen en openbare instellingen bij de ontwikkeling en implementatie van circulaire bedrijfsmodellen.

Na afloop van de lezing verzorgd door Sabine Oberhuber zijn bij het bestuur veel positieve reacties ontvangen. Sabine is ervan overtuigd dat wij allemaal met de taak op aarde zijn gekomen om de wereld een stuk beter te maken. Wij willen Sabine Oberhuber bedanken voor deze boeiende en bewustmakende lezing.