Bestuurswisselingen ALV 2019

Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 maart 2019 op Burggolf Sint Nicolaasga verwelkomden wij meer dan 70 van onze leden. Voorafgaand aan het officiële gedeelte van deze avond verzorgde het team van Anno Terpstra een heerlijk diner.

Naast het gebruikelijke programma voor een ALV willen we u graag op de hoogte brengen van een aantal personele zaken: Berend Westra en Tiede Boersma werden herbenoemd als bestuursleden van de OVS. Wij zijn daar zeer content mee. Daarnaast verwelkomden wij Frija Beetstra als nieuw bestuurslid. Frija is sinds 2018 zelfstandige onder de naam FrijAllround. Zij ondersteunt ondernemers met taken waar zij zelf niet aan toe komen of niet het juiste personeel voor beschikbaar hebben.

Wij hebben eveneens afscheid genomen van twee bestuursleden: Jilke Kooyker en Edwin Agema hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn als bestuurslid. Onder applaus van de aanwezige leden en een bos bloemen van de voorzitter namen zij afscheid van het bestuur.

Een speciaal afscheid werd georganiseerd voor Julius Bosma. Julius heeft 24 jaar lang het bestuur ondersteund en heeft er bewust voor gekozen om er geen 25 jarig jubileum van te maken. Hij werd op deze avond bekroond tot erelid van de vereniging en ontving daarom een heuse OVS Skarsterlân zilveren speld. Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet!