24-11-2022
Avond in gemeentehuis met presentatie van Bas Doets.

Op donderdag 24 november jl. hadden we een o.a. presentatie van de economische footprint van de gemeente De Fryske Marren.

Deze keer waren te gast bij de gemeente De Fryske Marren. De avond werd geopend door onze voorzitter Jan Bijlholt. Door verhindering van wethouder Remboud van Iddekinge, werd de inleiding van deze avond overgenomen door Lourens Bergsma. Lourens is projectleider Economie bij de gemeente Fryske Marren en tevens het klankbord voor de OVS. Hij gaf ons een kijkje in de keuken hoe er vanuit de gemeente gewerkt en gedacht wordt. Veelal hebben burgers en ondernemers hierover een bepaald beeld. Laurens wist het voortreffelijk weer te geven hoe de gemeente met aanvragen om gaat en dit weer terugkaatst naar de burger en de ondernemer.

Daarna was het woord aan Bas Doets van E & E Advies. Hij gaf een presentatie over de economische footprint van de gemeente De Fryske Marren. Op verzoek van de gemeente heeft hij een onderzoek gedaan naar ons als ondernemers en hoe we ons verhouden tot het landelijke beeld en het provinciale beeld: onze "economische footprint."  Bas houdt zich al twintig jaar bezig met de vraag hoe je met publieke middelen de regionale economie kunt versterken. Eén vraag met gelukkig vele antwoorden. Waarbij hij economische versterking beziet vanuit het perspectief van brede welvaart.

Het was een verhelderende presentatie wat iedereen tot nadenken zette.

Na de presentatie was er nog een gezellig samen zijn met een hapje en een drankje.