09-03-2023
Algemene Leden Vergadering d.d. 9 maart 2023 bij 't Schippershuis in Terherne

Op 9 maart 2023 vond de algemene ledenvergadering plaats bij 't Schippershuis in Terherne.

De avond startte na de inloop met een heerlijk buffet. Om circa 19.30 uur gingen we verder met de Algemene Ledenvergadering.

Voorzitter Jan Bijlholt opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom. De bestuursleden werden nog even in het kort voorgesteld door de voorzitter.

Er werd door het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Het jaarverslag en de begroting werden goedgekeurd. Aan het bestuur werd decharge verleend.

Berend Westra, de secretaris van het bestuur, trad af na twee termijnen en was niet herkiesbaar. Frije Beetstra, trad eveneens af maar blijft het bestuur ondersteunen tot dat er een opvolger is.

Vera Stilma zal (voor nu ondersteunend) het bestuur komen versterken. Helaas kon ze er deze avond niet bij zijn. Daarnaast is het bestuur nog zoekende naar nieuwe bestuursleden voor functie als secretaris en volgend jaar penningmeester.

Tijdens de vergadering kregen nieuwe leden de mogelijkheid om zich in het kort voor te stellen. In april wordt er een speciale nieuwe ledenavond georganiseerd. De betreffende leden ontvangen hier een uitnodiging voor.

Na afloop van de vergadering was het woord aan wethouder Remboud van Iddelkinge. Sinds kort is hij wethouder in onze gemeente. Hij vertelde over zijn rol binnen de gemeente en wat de gemeente voor de ondernemers kan betekenen.

Tevens werd onze nieuwe website gepresenteerd. Vanaf nu kan men zich via de website aanmelden voor een activiteit. Daarbij is het ook van belang dat iedereen zijn gegevens op de website bij gaat werken. Tijdens de vergadering kon er even geoefend worden met de website en voor vragen stond de websitebouwer Otto van  Multiminded klaar om te helpen.

Vervolgens was er tijd om te borrelen en te netwerken.

Al met al kan er op een geslaagde avond worden teruggezien.