15-03-2024
Algemene Leden Vergadering 21 maart 2024

Deze keer vond de Algemene Leden Vergadering plaats bij Homme Bosma & Anne van Zwigt van Restaurant Noflik in Langweer.

Bij binnenkomst werden de leden gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. Dit werd gedaan om inzicht te krijgen wat voor activiteiten de leden waarderen en welke activeiten ze missen, zodat het bestuur hierop in kan spelen.

Voorzitter Jan Bijlholt opende de avond waarna hij het woord gaf aan Homme & Anne van Restaurant Noflik, die zich aan de leden gingen voorstellen.

Hierna konden we genieten van de "Walking Dinner." Wat zeer goed smaakte!

Om 20.15 startte de vergadering. De agendapunten werden doorgenomen en de nieuwe bestuursleden werden voorgesteld.

Ric Oud - penningmeester, Wichard de Krijger (afwezig) - secretaris en Vera Stilma volgt voorzitter Jan Bijlholt op en zij de voorzittershamer van Jan in ontvangst mocht nemen.

Verder sprak Jan zijn dank uit naar Tiede Boersma en Frija Beetstra welke het bestuur ondersteunen.

Er werd afscheid genomen van de bestuursleden: Edwin Agema, Sander van der Wal (afwezig) en Jan Bijlholt.

Grietje van der Reijnst, sprak namens het bestuur haar dank uit richting Jan voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Vera Stilma (voorzitter), Ric Oud (penningmeester), Wichard de Krijger (secretaris) en Grietje van der Reijnst (algemeen bestuurslid).

Na de vergadering was er weer volop gelegenheid om te netwerken in deze mooie ambiance.

We kijken terug op een mooie en gezellige avond en bedanken Homme en Anne voor gastheerschap.