Lid worden

Lid worden?

De voormalige gemeente Skarsterlân is een zeer sterk gebied ten opzichte van de rest van Friesland vanwege:

  • haar goede infrastructuur.
  • zeer gunstige ligging en bereikbaarheid vanuit de randstad.
  • unieke waterrecreatiemogelijkheden en tevens goede slechtweer voorzieningen zoals het subtropisch zwembad te Joure.
  • een economisch sterke gemeente met een goed ondernemersklimaat en aantrekkelijke bedrijventerreinen.
  • een gemeente met aansprekende ideeën aan haar inventieve ondernemers die tevens evenementen met landelijke bekendheid organiseren.

De Ondernemersvereniging Skarsterlân, een overkoepelende organisatie die 75% van de gemeentelijke werkgelegenheid vertegenwoordigd, kan met zijn ondernemersbestand en achterban succesvol zijn. De Ondernemersvereniging Skarsterlan behartigt de belangen van haar leden in de meest ruime zin des woords. Zij staat voor de belangen van haar leden, zij springt ervoor in de bres.

De Ondernemersvereniging Skarsterlân bemiddelt daar waar dat nodig mocht zijn, en geeft o.a. voorlichting. Onze vereniging heeft een signaalfunctie naar de gemeentelijke overheid toe en draagt diverse ideeën aan om de potentie van haar gebied verder te optimaliseren.

Aktiviteiten
Ondernemersvereniging Skarsterlân onderneemt veel aktiviteiten ten behoeve van haar leden, waardoor zij ook als hun belangenbehartiger kan worden aangemerkt.
Deze aktiviteiten bestaan onder meer uit:

  • periodiek overleg met B&W aangaande onderwerpen die ondernemers aangaan of betreffen, het algemene belang dienstig kunnen zijn en tevens worden hierbij ook nieuwe ideeën aangedragen.
  • als overkoepelende organisatie gesprekspartner voor B&W betreffende uitvoering en meningspeiling van wetten en programma‘s die alle of grote groepen ondernemers aangaan.
  • voorjaarsvergadering met tevens sprekers van informatief belang voor onze leden.
  • najaarshappening met allure en brede belangstelling met sprekers van niveau en landelijke bekendheid.

Nieuwe leden

Lid van de Ondernemersvereniging Skarsterlân kunnen worden: zelfstandige ondernemers en ondernemingen, alsmede vrije beroepsbeoefenaars voor zover ze gevestigd zijn in de voormalige gemeente Skarsterlân of haar nabije omgeving. De Ondernemersvereniging Skarsterlân is een overkoepelende organisatie, die een groot deel (ca. 75%) van de werkgelegenheid in onze voormalige gemeente vertegenwoordigt. Juist dat maakt het dat de vereniging een stem heeft waarnaar geluisterd wordt: de stem van u! Hoe meer leden, des te groter is haar invloed op de besluitvorming in zaken die vooral ook de belangen van de ondernemers raken. Wordt u dus ook lid in het belang van een nog krachtiger ondernemersstem.

De gemeente biedt nieuwe bedrijven 1e jaar lidmaatschap OVS aan.

Om het ondernemersklimaat te stimuleren krijgen bedrijven die zich nieuw vestigen binnen de gemeente het lidmaatschap aangeboden van de Ondernemersvereniging Skarsterlân. De gemeente betaalt het eerste verenigingsjaar de contributie. Daarna zijn de kosten van het lidmaatschap voor eigen rekening. Onder nieuw vestigen wordt in dit verband begrepen het vestigen op één van de bedrijventerreinen binnen de voormalige gemeente Skarsterlân, dan wel het intrek nemen in een bestaand pand. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met Lourens Bergsma van de gemeente Skarsterlân 0513 - 239 000 of per mail l.bergsma@defryskemarren.nl

Informatie
Wilt u zich aanmelden als lid, maak dan gebruik van de online mogelijkheid om dit te doen. U bent van harte welkom en graag tot ziens bij de Ondernemersvereniging Skarsterlân.